Regulamin

Zastrzeżenia

  1. Materiały, informacje i dane publikowane w witrynie WP-heelp.com nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.
  2. Wszelkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny, a administrator nie jest odpowiedzialny za ich prawdziwość, kompletność lub aktualność, niemniej dokłada wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne, obiektywne i precyzyjne.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu.
  4. Administrator nie gwarantuje, że dane podawane przez Użytkowników odnośnie ich tożsamości są prawdziwe
  5. Serwis i wszystkie świadczone w jego ramach usługi są udostępnione w stanie takim, w jakim się znajdują. Korzystanie z Serwisu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że zapoznał się ze sposobem funkcjonowania Serwisu i akceptuje go w tej formie, w jakiej się znajduje. Nie wyłącza to uprawnienia Administratora do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, w tym takich, których celem jest usprawnienie funkcjonowania Serwisu i świadczonych w jego ramach usług.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub utratę danych Użytkownika w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich lub w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu.
  7. W najszerszym zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą oraz utracone przez Użytkownika korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora.

Linki przychodzące

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie i według własnego uznania usunięcia wszystkich linków lub jakichkolwiek elementów link do naszej strony internetowej. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej strony internetowej na takie żądanie. My także zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad łączenia w dowolnym momencie. Kontynuując aby połączyć się z naszą witryną internetową, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usunięcie linków z naszej strony

Jeśli zauważysz, że jakikolwiek link w naszej witrynie internetowej lub jakiejkolwiek innej witrynie, do której prowadzi łącze, jest z jakiegokolwiek powodu kontrowersyjny, możesz powiadomić nas o tym. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie będziemy mieć do tego obowiązku ani udzielenia odpowiedzi bezpośrednio do Ciebie.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji.

OK ×