Svelte tak samo jak React, Vue.Js czy Angular jest aplikacją typu front-end. Pod wieloma innymi względami jest wyjątkowy. SvelteKit to pełno-stosowy, działający po stronie serwera framework do wstępnego renderowania dla Svelte.
Czytaj więcej